Alex Stolz

Film Disruptors Podcast

Film Disruptors


Podcast | Film Disruptors

Alex Stolz is producer of Film Disruptors, the podcast about the future of film. The show disseminates the strategies, tools and technologies that are transforming the industry, in conversation with the artists and entrepreneurs making it happen. In addition, Alex is a consultant and strategist with high-level experience across Film, TV and Digital for 18 years – including Head of Distribution at the BFI. He currently serves as Head of Film at the film ticketing and analytic platform usheru as Distribution Consultant to Film London. Alex is producing the Future of Film Summit taking place in London later this year.

Alex Stolz is producent van Film Disruptors, een podcast-platform over de toekomst van film. De podcasts gaan over strategieën, tools en technologieën die de filmindustrie transformeren, en de kunstenaars en ondernemers die dit mogelijk maken. Daarnaast is hij sinds bijna 20 jaar senior consultant en strateeg op het gebied van digitale ontwikkelingen, film en tv. Hij is voormalig Hoofd Distributie bij de BFI en werkt momenteel als Hoofd Film bij het analyseplatform en de film ticketing App usheru. Daarnaast is hij distributie-adviseur bij Film London en organiseert hij dit de Future of Film Summit, dat later dit jaar plaatsvindt in Londen.