Word cloud

Reflection on most important findings of the day.

Robert Daverschot invites the audience to use Sendsteps and summarise in one or two words which innovation it considers most relevant to cinema for the next five years.

Gulian Nolthenius, director of the NVBF, closes the conference.


Terugblik op de belangrijkste bevindingen van de dag.

Robert Daverschot nodigt het publiek uit om via Sendsteps in een of twee woorden samen te vatten welke innovatie men voor de komende vijf jaar het meest relevant vindt voor de cinema.

Gulian Nolthenius, directeur van de NVBF, sluit de conferentie af.