Podcast | Film Disruptors

Alex Stolz will make a podcast for his Film Disruptors platform with speakers in the session Buzz or Business? and film producer, director Anurag Kashyap about their vision for the future of the Cinema. The central question of the conference – what do you see as the most challenging development in cinema for the next 5 years – is the starting point for a conversation about the impact of innovation at the crossroads of film and technology on cinema.

 


Alex Stolz zal een podcast maken voor zijn platform Film Disruptors met sprekers uit de sessie Buzz or Business? and filmproducent, regisseur Anurag Kashyap over hun visie op de toekomst van de Cinema.  De centrale vraag van de conferentie – wat zie je als de meest uitdagende ontwikkeling voor de komende 5 jaar op het gebied van cinema – vormt het vertrekpunt voor een conversatie over de impact van vernieuwing op het snijvlak van film en technologie voor de cinema.

  Main

  Alex Stolz Film Disruptors Podcast

  Main

  Anurag Kashyap AKFPL | Phantom Films | MinersINC | MyNK

  Main

  Erwin M. Schmidt FilmTechOffice | Cinemathon Int.

  Main

  Michel Reilhac MELANGE | Venice VR | Made in LAMU

  Main

  Wendy Bernfeld Rights Stuff BV