Investment & Growth

Moderator: Jan Runge.

What’s next for digital cinema? How and where to invest? Which issues affect financing and planning in the post-VPF era?

This session looks at key economic and technological trends in digital cinema in the Netherlands and worldwide. It asks – among other things – which investments make sense for the industry and how these can be financed going forward. Underlying issues such as the end of VPFs, diversification of the cinema offer, release windows and the role of VOD platforms will also be explored.

Discussion about key trends with regard to ‘technology, investment & growth’ and future development scenarios, based on three (on screen) statements,  supported by (inter)national data.


Moderator: Jan Runge.

Wat is de volgende stap voor digitale cinema? Hoe en waar investeer je in digitale bioscopen? Welke kwesties beïnvloeden de financiering en planning in het post-VPF-tijdperk? 

Deze sessie gaat in op de belangrijkste economische en technologische trends op het gebied van digitale cinema in Nederland en wereldwijd. Welke investeringen zijn zinvol voor de industrie en hoe kunnen deze in de toekomst worden gefinancierd? Achterliggende  onderwerpen zoals het einde van VPF’s, diversificatie van het bioscoopaanbod, releasevensters en de rol van VOD-platforms zullen ook aan de orde komen.

Discussie over de belangrijkste trends met betrekking tot ‘technologie, investering en groei’ en toekomstige ontwikkelingsscenario’s, gebaseerd op drie statements, geïllustreerd met (inter)nationale gegevens.

    Pablo Carerra IHS Markit Technology

    Jan Runge