Investment and Growth

Moderator: Jan Runge.

How and where to invest in digital cinemas? Which issues affect financing and planning in the post-VPF era?

How will the role of exclusive licensing evolve in the future? As the business model of cinemas becomes increasingly sophisticated and revenue streams for rights holders diversify, this session explores how the industry can maintain a certain level of investment security and how required investments can be financed. Underlying structural issues including the end of VPFs, the diversification of cinemas and the future of release windows under pressure of large VOD platforms investing in top talent will be explored.

Discussion about key trends with regard to ‘investment & growth’ and future development scenarios, based on three (on screen) statements,  supported by (inter)national data.


Moderator: Jan Runge.

Hoe en waar investeer je in digitale bioscopen? Welke kwesties beïnvloeden de financiering en planning in het post-VPF-tijdperk? Hoe zal de rol van exclusieve licenties in de toekomst veranderen?

Nu het bedrijfsmodel van bioscopen steeds geavanceerder wordt en de inkomstenstromen voor rechthebbenden diversifiëren. In deze sessie wordt belicht hoe de industrie een bepaald niveau van investeringszekerheid kan handhaven en hoe de vereiste investeringen kunnen worden gefinancierd. Het gaat dan om de onderliggende structurele kwesties zoals het einde van VPF’s, de diversificatie van bioscopen en de toekomst van release windows onder druk van grote VOD-platforms die investeren in toptalent. 

Discussie over de belangrijkste trends met betrekking tot ‘investering en groei’ en toekomstige ontwikkelingsscenario’s, gebaseerd op drie statements, geïllustreerd met (inter)nationale gegevens.

    Pablo Carerra IHS Markit Technology

    Jan Runge