Introduction

Opening by Master of Ceremonies Robert Daverschot, introducing the programme of New Cinema, on the future of cinema.

The programme focusses on:
(1) effects of digitisation on the future of the (inter)national cinema business
(2) insights in audience developments
(3) trends at the touchpoint between film and technology.


Opening door dagvoorzitter Robert Daverschot met een toelichting op het programma van New Cinema, over de toekomst van de cinema.

De focus van het programma is drieledig:
(1) effecten van digitalisering op de toekomst van de (inter)nationale bioscoopsector
(2) inzichten in ontwikkelingen van het publiek
(3) trends op het kruispunt van film en technologie.

    Robert Daverschot