Film Disruptors

Alex Stolz presents Film Disruptors, his podcast about the future of film. Alex will look into themes and lessons learned about innovation from his podcasts with a vast variety of film innovators.

Introduction to the session Buzz or Business? after the tea break.


Alex Stolz introduceert zijn podcast-platform Film Disruptors. Hij vat kort samen tot welke inzichten hij is gekomen over innovatie naar aanleiding van zijn vele interviews met vernieuwers op het gebied van film.

Vooruitblik op de sessie Buzz or Business? na de theepauze.

    Alex Stolz Film Disruptors Podcast