Buzz or Business? 

The last session will discuss trends at the touchpoint between film and technology: how will VOD and immersive storytelling (VR, MR, AR or XR) evolve and impact cinema, which projects have achieved major milestones (or failed attempting to do so), who are the visionaries, what are their big visions?

Topics: i.a. Blockchain technology; Immersive storytelling. Followed by a critical discussion about the ‘hypes and high potentials’ of film and technology.


De slotsessie van de conferentie bespreekt trends op het kruispunt van film en technologie: hoe zullen VOD ontwikkelingen en ‘immersive storytelling’ (VR, MR, AR of XR) evolueren en impact hebben op cinema, welke projecten hebben belangrijke mijlpalen bereikt (of zijn er niet in geslaagd om dit te doen), wie zijn de visionairs, wat zijn hun grote visies? 

Onderwerpen: o.a. blockchain-technologie; immersive storytelling. Gevolgd door een kritische discussie over de ‘hypes en high potentials’ van film en technologie.

    Wendy Bernfeld Rights Stuff BV

    Erwin M. Schmidt FilmTechOffice | Cinemathon Int.

    Michel Reilhac MELANGE | Venice VR | Made in LAMU