Audience Insights & Engagement 

Moderator: Jan Runge.

How can we engage increasingly fragmented audiences in a highly competitive environment for cinemas and film distributors?

This session will explore cinema going habits in the Netherlands and across Europe, which are increasingly shaped by social media, mobile services as well as competing streaming offers. Speakers will look into the role of major technology platforms in marketing the cinema experience and explore what young audiences want in various territories. We will also explore various technologies and tools to better engage audiences.

Presentation of new audience research, conducted by ABN AMRO: ‘Netflix drives innovation in cinema’. Publication of this research coincides with the New Cinema conference; results will be presented throughout the day by Sonny Duijn, sectoreconomist Retail and Leisure ABN AMRO BANK N.V.

Topics: Teenage cinema audiences and general views on admissions trends in Europe; new tools and technologies to engage audiences for cinemas and film distributors. Competitive leisure activities. Dutch audience research data.

 

 


Moderator: Jan Runge.

Hoe kunnen we steeds verder gefragmenteerde doelgroepen bereiken in de zeer competitieve wereld van bioscopen en filmdistributeurs?

In deze sessie wordt ingegaan op het bioscoopbezoek in Nederland en Europa dat in toenemende mate worden bepaald door social media, mobiele diensten en met elkaar concurrerende streamingdiensten. De sprekers zullen ingaan op de rol van belangrijke technologieplatforms bij de marketing van de bioscoopervaring en toelichten wat het jonge publiek in verschillende territoria willen. Ook verschillende technologieën en tools om het publiek beter te bereiken komen aan de orde.

Presentatie van nieuw publieksonderzoek, uitgevoerd door de ABN AMRO, getiteld ‘Netflix drijft innovatie in bioscoop aan’. De publicatie van dit onderzoek valt samen met de conferentie New Cinema; onderdelen ervan worden gedurende de dag gepresenteerd door Sonny Duijn, sectoreconoom Retail en Leisure ABN AMRO BANK N.V.

Onderwerpen: Bioscoopgaande tieners en visies op trends in bioscoopbezoek in Europa. Nieuwe hulpmiddelen en technologieën voor bioscopen en filmdistributeurs om het publiek beter te bereiken. Concurrende vrijetijdsbestedingen. Nederlands publieksonderzoek.

 

    Laura Houlgatte Abbott International Union of Cinemas

    Vanessa Bakewell Facebook Inc.