Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING – NVBF | NEW CINEMA

Amsterdam – Laatste aanpassing: 26 mei 2019.

De NVBF, initiatiefnemer van de conferentie New Cinema, hecht veel waarde aan uw privacy en we zien het dan ook als onze  verantwoordelijkheid om deze te beschermen.

In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de website New Cinema e/o diensten, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we hiermee uw websitebeleving verbeteren.

1. Persoonsgegevens, die wij verwerken
De NVBF verwerkt persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt. Verstrekking van persoonsgegevens gebeurt via het New Cinema aanmeldformulier.

De NVBF respecteert de privacy en zorgt er dan ook voor dat de gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

De NVBF verwerkt de volgende persoonsgegevens van de aanmelder voor de New Cinema Congresdagen – 30 en 31 oktober 2019:
Naam;
Organisatie, functie waar aanmelder werkzaam voor is;
Adresgegevens, telefoon;
E-mailadres;
Factuur (gegevens);
(Eventueel) lidmaatschap van de aanmelder;
Aanwezigheidsmelding via de aanmeld/presentatielijsten

2. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De NVBF verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
De NVBF gebruikt uw (aanmeld) gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening verband houdende met New Cinema, specifiek de Congresdagen – 30 en 31 oktober 2019.

3. Bewaartermijn gegevens
De gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijke (fiscale) bewaartermijnen die daarvoor gelden.

4. Delen persoonsgegevens
De NVBF deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

5. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
De NVBF biedt alle personen die gegevens bij ons achtergelaten hebben de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als u gegevens wil laten aanpassen of verwijderen kunt u contact opnemen via: info@denvbf.nl. We behandelen uw verzoek dan uiterlijk binnen dertig dagen.

6. Klachtrecht
Wanneer u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd gebruiken kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Beveiliging
De website New Cinema is beveiligd met een SSL-certificaat, waardoor u bij het gebruik van de website verzekerd bent van een veilige overdracht van uw gegevens indien u deze op onze website invoert.

Vragen en feedback
NVBF – Nederlandse Vereniging Van Bioscopen en Filmtheaters
Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Nederland

+31 (0)20 42 66 100
info@denvbf.nl